info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Arbeid, vaste contracten in verval

Door het einde van de volledige of verminderde prikkels explodeerden de contracten voor bepaalde tijd in 2017 en keerde het aantal vaste contracten terug naar 2014.

Kortom, de Jobs Act heeft, met en ondanks het einde van artikel 18, zijn stuwende werking verloren . De laatste gezamenlijke nota over de werkgelegenheid van Istat, het ministerie van Arbeid Inps, Inail en Anpal bevestigt wat uit de kwartaalenquêtes van vorig jaar naar voren is gekomen.

Na de groei van de stabiele aanwervingen in 2015 en 2016 onder impuls van premieprikkels, nemen de vaste contracten in 2017 juist af en terugkeer naar het niveau van 2014stabiele activeringen en omzettingen in stabiele arbeidsrelaties bedroeg 2.220.000, een daling van 10,77% ten opzichte van 2016 (2.488.000), een jaar waarin er nog steeds prikkels waren, zij het minder.

In het vierde kwartaal van 2017 bereikte het aantal activeringen voor bepaalde tijd daarentegen het hoogste niveau (1 miljoen 891 duizend) in de historische reeks sinds het eerste kwartaal van 2011.

De som van de activeringen en omzettingen naar vaste contracten is daarentegen de laagste waarde van de reeks sinds 2011 (519 000). In totaal waren er in het kwartaal 2,336 miljoen activeringen en 2,262 miljoen beëindigingen (met een saldo van +75 duizend posities).

Ook het aantal ‘oproepkrachten’ of ‘intermitterende’ werknemers bleef in het vierde kwartaal van 2017 groeien, met een stijging van 69,2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2016, met een absolute stijging van 89.000: van 128.000 naar 217.000 in totaal. Hoewel de stijging nog steeds “iets lager is” dan in de vorige twee kwartalen (+79,3% in het derde en 75,9% in het tweede), toen de sterke stijging was ingezet na de intrekking van de vouchers. Ook de aanzienlijke toename van het aantal uitzendkrachten hield aan (+26,9% in het vierde kwartaal van 20179 , een stijging op jaarbasis sinds het tweede kwartaal van 2013, met een sterke versnelling vanaf het eerste kwartaal van 2017 (+22,5%) en bevestigd in het tweede en derde kwartaal van 2017 (respectievelijk +24,4% en +23,8%).

Op basis van de verplichte rapportage van het ministerie van Arbeid was er in het vierde kwartaal van 2017 sprake van een toename van 443.000 werkzame personen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Hiervan zijn er 40.000 vast (inclusief stages) en 403.000 tijdelijk (inclusief seizoenswerk). In vergelijking met het vorige kwartaal steeg het aantal banen in loondienst met 75.000, als gevolg van een toename van 108.000 banen voor bepaalde tijd en een daling van het aantal vaste banen (-34.000).

Positief is wel dat in het vierde kwartaal van 2017 de seizoensgecorrigeerde arbeidsparticipatie 58,1 procent bedroeg, een tiende punt hoger dan in het voorgaande kwartaal. Over de afgelopen tien jaar (2008-2017) gezien, stijgt het percentage met bijna drie procentpunten van 55,4 procent, de laagste waarde in het derde kwartaal van 2013, “waarmee de trend naar herstel van de maximale niveaus van vóór de crisis wordt voortgezet” (58,8 procent in het tweede kwartaal van 2008).