info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Na de groei van de stabiele aanwervingen in 2015 en 2016 onder impuls van premies, daalden de vaste contracten in 2017 in feite en keerden ze terug naar het niveau van 2014: de stabiele activeringen en omzettingen in stabiele arbeidsrelaties bedroegen 2.220.000, een daling van 10,77% ten opzichte van 2016 (2.488.000), het jaar waarin er nog steeds sprake was van premies, zij het verminderd.

Al vele maanden wordt gesproken over het voornemen van de regering om verplichte betaling van de lonen via banken of postkantoren in te voeren om te voorkomen dat werknemers, onder de chantage van ontslag of non-actiefstelling, onder druk worden gezet om een loonstrookje te ondertekenen waarop een regelmatig loon staat, zelfs als zij in werkelijkheid een bedrag krijgen dat lager is dan de in de collectieve onderhandelingen vastgelegde minimumbedragen.

De HACCP-cursus dient om kennis op het gebied van hygiëne en veiligheid te verschaffen aan iedereen die een baan in de levensmiddelenindustrie wil. Het is een
verplichte opleiding (voorzien en geregeld in de regelgeving) die de exploitant van levensmiddelenbedrijven in staat stelt
om veilig te werken met levensmiddelen en voedingsmiddelen.