info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Let tijdens een sollicitatiegesprek op je toon en hoe je beweegt. Zit rustig, kijk de persoon voor je in de ogen, spreek niet te snel of te luid, pauzeer en zorg ervoor dat je de aandacht van je gesprekspartner hebt. Oogcontact is belangrijk om het gesprek te ijken, de signalen te observeren die hij je geeft en daarop af te stemmen.

De eetzaalmeester of Maître is die professionele figuur die zorgt voor de perfecte werking van de cateringdienst. Samen met de chef-kok en de barman vertegenwoordigt dit hoofd van de bediening het personeel van het food & beverage management.
De Maître is de manager van het restaurant en tevens de manager van zijn gehele brigade (wijnchef, chef de rang, commis, enz.) zowel wat betreft de eigenlijke bediening als de werktijden en ploegendiensten die in de eetzaal plaatsvinden.Zoals bij alle activiteiten kan een oordeelkundige keuze van leveranciers en prijzen het eindejaarsbudget aanzienlijk veranderen.

De sancties voor valse btw-nummers, dat wil zeggen al die situaties waarin een persoon een btw-nummer opent, niet om een echte zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen, maar om op permanente basis samen te werken met een bedrijf, en zo een arbeidsovereenkomst te verhullen, zijn niet zo zeldzaam in een economische situatie waarin veel bedrijven uitvluchten zoeken om geen zware arbeidsrelaties zoals die met betrekking tot de werkgelegenheid aan te gaan.De richtlijn “moet alle risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers dekken, ook die welke betrekking hebben op groepen werknemers die aan bijzondere risico’s zijn blootgesteld”, met inbegrip van die welke verband houden met werkgerelateerde stress, zwangere werknemers, alsmede die welke verband houden met genderverschillen, leeftijd en herkomst uit andere landen.