info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Na de groei van de stabiele aanwervingen in 2015 en 2016 onder impuls van premies, daalden de vaste contracten in 2017 in feite en keerden ze terug naar het niveau van 2014: de stabiele activeringen en omzettingen in stabiele arbeidsrelaties bedroegen 2.220.000, een daling van 10,77% ten opzichte van 2016 (2.488.000), het jaar waarin er nog steeds sprake was van premies, zij het verminderd.

Al vele maanden wordt gesproken over het voornemen van de regering om verplichte betaling van de lonen via banken of postkantoren in te voeren om te voorkomen dat werknemers, onder de chantage van ontslag of non-actiefstelling, onder druk worden gezet om een loonstrookje te ondertekenen waarop een regelmatig loon staat, zelfs als zij in werkelijkheid een bedrag krijgen dat lager is dan de in de collectieve onderhandelingen vastgelegde minimumbedragen.

De sancties voor valse btw-nummers, dat wil zeggen al die situaties waarin een persoon een btw-nummer opent, niet om een echte zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen, maar om op permanente basis samen te werken met een bedrijf, en zo een arbeidsovereenkomst te verhullen, zijn niet zo zeldzaam in een economische situatie waarin veel bedrijven uitvluchten zoeken om geen zware arbeidsrelaties zoals die met betrekking tot de werkgelegenheid aan te gaan.De richtlijn “moet alle risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers dekken, ook die welke betrekking hebben op groepen werknemers die aan bijzondere risico’s zijn blootgesteld”, met inbegrip van die welke verband houden met werkgerelateerde stress, zwangere werknemers, alsmede die welke verband houden met genderverschillen, leeftijd en herkomst uit andere landen.

Onder de algemene beschermingsmaatregelen is risicobeoordeling een absoluut centraal vereiste om de doeltreffendheid van de veiligheidsmaatregelen in elke werkomgeving te waarborgen.
Zij “moet alle risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bestrijken, ook die welke betrekking hebben op groepen werknemers die aan bijzondere risico’s zijn blootgesteld”, waaronder die welke verband houden met werkgerelateerde stress, zwangere werknemers, alsmede die welke verband houden met genderverschillen, leeftijd en herkomst uit andere landen.

De verzekering tegen arbeidsongevallen bij Inail is een verplichting die geldt voor alle werkgevers die werknemers of para-ondergeschikte werknemers in dienst hebben voor activiteiten die bij wet als risicovol zijn aangemerkt; het is echter ook een garantie omdat de betaling van Inail-bijdragen de werkgever vrijstelt van wettelijke aansprakelijkheid voor schade die de werknemer op het werk lijdt.