info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Uitbesteding: de voordelen

De financiële crisis die in ons land is losgebarsten, heeft nieuwe modellen voor bedrijfsbeheer opgelegd. Om te overleven moest het MKB de oude logica die hen statisch en gesloten voor de buitenwereld maakte, loslaten.

De manier om in de markt te blijven? Veranderen. Veranderen tijdens het opslaan, natuurlijk. Maar op één voorwaarde: zonder verlies van waarde en professionaliteit. Hoe kunnen deze doelen worden bereikt? Uitbesteding van sommige activiteiten door middel van bedrijfsuitbesteding. Laten we eens kijken waar dit over gaat.

Wat is outsourcing?

Outsourcing is een proces waarbij eenbedrijf interne taken en projecten toevertrouwt aan externe dienstverleners. Anders gezegd, het is een strategie die door organisaties wordt toegepast om geschikte personen te zoeken om taken van werknemers uit te voeren. Het doel is te delegeren om iemands middelen vrij te maken en hen te laten concentreren op een hoofdactiviteit.

Redenen voor bedrijven om uit te besteden

Waarom kiezen bedrijven voor outsourcing? om functies te elimineren die een deskundige zou kunnen uitvoeren. Dit bespaart kostbare tijd voor de opleiding van interne middelen. Tweede reden: kostenbesparing. Anderzijds betekent uitbesteding dat het aandeel van de vaste kosten in de totale kosten afneemt, waardoor schaalvoordelen ontstaan.

Een voorbeeld van uitbesteding om de kosten laag te houden? Het bedrijf moet een website opzetten. In plaats van een informaticus in eigen dienst te nemen, zoekt het hem of haar extern, waardoor de aanwervingskosten dalen.

Wat zijn de voordelen van outsourcing?

Afgezien van de kostenbesparing – die ik al eerder noemde – zijn er nog andere voordelen van outsourcing voor bedrijven.

Laten we ze samen bekijken:

  • Meer efficiëntie: Door te kiezen voor het uitbesteden van een bepaalde activiteit kunt u zich concentreren op efficiëntie dankzij de ervaring die de gekozen partij heeft opgebouwd.
  • Meer tijd voor kernactiviteiten: uitbesteding betekent tijd winnen om aan de kernactiviteiten van het bedrijf te besteden. Je kunt je richten op merkontwikkeling, op de groei van een bedrijfstak. Dit alles geeft waarde aan de aangeboden diensten.
  • Infrastructuurbesparing: de externe partij zorgt zelf voor de middelen die nodig zijn om het bedrijf het product of de dienst te leveren. Resultaat: het bedrijfsleven hoeft de kosten van infrastructuur en technologie niet te dragen.
  • Het verwerven van middelen met specifieke vaardigheden: met outsourcing werkt het bedrijf met gekwalificeerde mensen. Maar dat niet alleen. Het bedrijf kan rekenen op gespecialiseerde professionals om de bedrijfsprocessen te verbeteren.
  • De beste deskundigen vinden: in een steeds concurrerender markt moet u het verschil maken, uitbesteding kan de ideale oplossing zijn. Met deze techniek huurt u middelen in die niet technisch hoeven te worden opgeleid en vermijdt u vaste kosten.
  • Snelheid van dienstverlening: het gebruik van otuosourcing voor bedrijven verhoogt de snelheid van levering en zorgt ervoor dat het product of de dienst snel op de markt komt. Ja, een idee verandert sneller in een te verkopen goed, waardoor het een hogere marktwaarde krijgt en bijgevolg een stijging van de inkomsten.
  • Het implementeert risicobeheer: door een beroep te doen op externe professionals kan een tekort aan personeel tijdens vakanties en feestdagen worden opgevangen. In geval van een incident is het bovendien nuttig om het risicobeheer te verbeteren: een hulpbron buiten het bedrijf zorgt voor een snelle reactie op de crisis en een sneller herstel.

Bron: https://blog.logicaldoc.it/outsourcing-le-aziende-vantaggi van de uitbesteding/