info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

De HACCP-cursus dient om kennis op het gebied van hygiëne en veiligheid te verschaffen aan iedereen die een baan in de levensmiddelenindustrie wil. Het is een
verplichte opleiding (voorzien en geregeld in de regelgeving) die de exploitant van levensmiddelenbedrijven in staat stelt
om veilig te werken met levensmiddelen en voedingsmiddelen.

De eetzaalmeester of Maître is die professionele figuur die zorgt voor de perfecte werking van de cateringdienst. Samen met de chef-kok en de barman vertegenwoordigt dit hoofd van de bediening het personeel van het food & beverage management.
De Maître is de manager van het restaurant en tevens de manager van zijn gehele brigade (wijnchef, chef de rang, commis, enz.) zowel wat betreft de eigenlijke bediening als de werktijden en ploegendiensten die in de eetzaal plaatsvinden.Zoals bij alle activiteiten kan een oordeelkundige keuze van leveranciers en prijzen het eindejaarsbudget aanzienlijk veranderen.

Onder de algemene beschermingsmaatregelen is risicobeoordeling een absoluut centraal vereiste om de doeltreffendheid van de veiligheidsmaatregelen in elke werkomgeving te waarborgen.
Zij “moet alle risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bestrijken, ook die welke betrekking hebben op groepen werknemers die aan bijzondere risico’s zijn blootgesteld”, waaronder die welke verband houden met werkgerelateerde stress, zwangere werknemers, alsmede die welke verband houden met genderverschillen, leeftijd en herkomst uit andere landen.

We leven in een maatschappij waarin we voortdurend worden blootgesteld aan nieuwe prikkels en worden aangemoedigd om nieuwe dingen te leren. Juist daarom mag het belang van personeelsopleiding niet worden onderschat: behalve dat het de werknemer op psychologisch vlak voldoening geeft, stelt het de onderneming in staat de produktiekwaliteit te verhogen.

Snelheid en efficiëntie in de dienstverlening zijn goede vereisten, vooral tijdens piekuren. Maar wat uw bar onderscheidt van de bar naast u, is uw vermogen om te luisteren en te dialogeren. Mensen zijn eerder geneigd hun vrije tijd door te brengen met sympathieke en aangename mensen dan met bekwame barmannen zonder gevoel voor humor!