info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Wat is HACCP? waar is het voor?

Alle beroepen in de levensmiddelensector vereisen het bezit van hetHACCP-certificaat, een soort diploma dat bewijst dat u de cursus hebt gevolgd en geschikt bent om in de levensmiddelensector te werken.

De cursus die leidt tot de HACCP-kwalificatie is noodzakelijk voor iedereen die werkzaamheden voorbereidt of uitvoert die verband houden met de verwerking (maar ook met de eenvoudige “behandeling”) van levensmiddelen en levensmiddelen van uiteenlopende aard.

Door de HACCP-cursus te volgen, raakt u vertrouwd met de belangrijkste voorschriften inzake voedselveiligheid en hygiëne. Het acroniem HACCP staat voor“Azard Analysis and Critical Control Point” en meer in het algemeen gaat het om het verwerven van specifieke kennis om de hygiënische veiligheid van voedsel te waarborgen.

Als je in de keuken werkt, heb je HACCP nodig.

De HACCP-cursus dient om kennis op het gebied van hygiëne en veiligheid te verschaffen aan iedereen die die in de voedingsindustrie willen gaan werken (of dat al doen).

Het is een verplichte opleiding (voorzien en geregeld in de regelgeving) en stelt de exploitant van levensmiddelenbedrijven in staat om veilig te werken met betrekking tot levensmiddelen en levensmiddelen, zowel uit het oogpunt van de devoorafgaande verwerking ervan, alsmede uit het oogpunt van de hygiënevoorschriften voor de opslag van producten voedsel en de gebruikte werkoppervlakken en apparatuur goed te reinigen.

Het certificaat dat wordt uitgereikt aan het einde van de cursus “haccp voor levensmiddelen”, die gewoonlijk van 4 tot 20+ uur, vormt het bewijs dat het voedsel waarmee uw klanten in contact komen (en die u heeft gehanteerd en verwerkt), microbiologisch veilig zijn en op een hygiënisch verantwoorde manier zijn bereid, volgens alle procedures die u tijdens de cursus krijgt aangereikt.