info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Opleiding van werknemers als groeimiddel

Elk bedrijf kan worden beschouwd als een echte productiemachine: om het eindproduct te verkrijgen is het belangrijk dat alle onderdelen op het juiste moment op de juiste plaats zijn.

Werknemers zijn onmisbare onderdelen voor de goede werking van dit delicate ecosysteem, dus is het belangrijk dat zij zich voortdurend gewaardeerd en betrokken voelen bij de werkelijkheid om hen heen.

In feite is het bekend dat een werknemer beter presteert wanneer hij of zij in een serene en bemoedigende omgeving is geplaatst.

We leven in een maatschappij waarin we voortdurend worden blootgesteld aan nieuwe prikkels en worden aangemoedigd om nieuwe dingen te leren.

Juist daarom mag het belang van personeelsopleiding niet worden onderschat : behalve dat het de werknemer op psychologisch vlak voldoening geeft, stelt het de onderneming in staat de produktiekwaliteit te verhogen.

PERSONEELSOPLEIDING

Als de opleiding van het personeel goed wordt uitgevoerd, kan de onderneming concurrerend blijven in een historische context waarin de evolutie zeer snel gaat en de concurrentie, vooral in bepaalde sectoren, groot is.

Een grotere professionele flexibiliteit van de werknemers kan alleen worden bereikt door de ontwikkeling en versterking van de interne menselijke hulpbronnen, en het vermogen om zich aan te passen aan technologische, culturele en sociale veranderingen is een kenmerkende en bepalende factor. Daarom is opleiding noodzakelijk en onmisbaar om werknemers te motiveren om te groeien, meer vaardigheden te verwerven en hun taken zo goed mogelijk uit te voeren met de doelstellingen voor ogen.

Zeker, elke vorm van stimulans geeft de werknemer een gevoel van voldoening en vergroot de bereidheid om zich niet alleen te verbeteren, maar ook om zich in te zetten om het vertrouwen dat het bedrijf in hem/haar heeft gesteld op de een of andere manier te belonen.

OPLEIDING ALS INVESTERING

Laten we eens kijken naar de belangrijkste redenen waarom we personeelsopleiding kunnen beschouwen als een investering voor de toekomst:

1 – Een getrainde werknemer levert meer op

Zoals wij eerder hebben uitgelegd, worden wij gekatapulteerd in een zich voortdurend ontwikkelende sociale context en is het belangrijk de veranderingen bij te houden.

Een werknemer opleiden betekent hem de instrumenten verschaffen om zo zelfstandig mogelijk met klantenbeheer en klanttevredenheid om te gaan, waardoor stressvolle situaties die anders zouden ontstaan, worden verlicht en geminimaliseerd.

Het eindresultaat is minder tijdrovende probleemoplossing en het creëren van een rustige werkomgeving, met een fysiologische toename van de prestaties.

2 – De werknemer waarderen en nieuwe leiders creëren

Het waarderen, informeren en opleiden van werknemers betekent ook een heilzaam cascade-effect: mettertijd zal deintegratie van nieuwe middelen vanzelfsprekender verlopen, aangezien de schat aan ervaring en kennis door alle operatoren kan worden doorgegeven, zonder dat de nieuwkomer al te zeer wordt belast.

De instrumenten waarover we het hebben zijn ook de eerste stap in de vorming van een klasse van leiders die op een dag de structuur verder kunnen laten groeien, met inachtneming van de bovengenoemde kernwaarden en aspecten.

3 – De positieve effecten op de werknemer

Op die manier zullen zij zien dat het bedrijf in hun professionele toekomst investeert en zullen zij zelfs jaren na hun aanwerving een persoonlijke groei waarnemen. Het is namelijk van groot belang dat werknemers niet het gevoel hebben dat zij productiemiddelen zijn, maar mensen, die voortdurend groeien en zich ontwikkelen.

Door dit gevoel krijgt men meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid bij het uitvoeren van een taak.