info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Formulier F24 – Wat het is en waarvoor het wordt gebruikt

Het formulier F24 moet worden gebruikt door alle belastingplichtigen, of ze nu een btw-nummer hebben of niet, om belastingen, bijdragen en premies te betalen.

Het model wordt “gebundeld” genoemd omdat de belastingplichtige de verschuldigde bedragen inéén keer kan betalen en de betaling kan verrekenen met eventuele kredieten.

Ingeschreven belastingplichtigen zijn verplicht gebruik te maken van telematische betaalmiddelen, ook via tussenpersonen (beroepsbeoefenaren, beroepsverenigingen, Caf, enz.).

Welke belastingen en bijdragen kunnen worden betaald

Voor de betaling moet het F24-formulier worden gebruikt:

 • inkomstenbelasting (Irpef, Ires)
 • bronbelasting op inkomen uit arbeid en vermogenswinst
 • Vat
 • vervangende belastingen voor inkomstenbelasting IRAP en BTW
 • vervangende belasting op de verkoop van onroerend goed
 • andere vervangende belastingen (bv. vermakelijkheidsbelasting, belasting op weddenschappen en kansspelen, enz.)
 • Irap
 • toeslag op de regionale en gemeentelijke inkomstenbelasting
 • accijns-, verbruiks- en productiebelasting
 • bijdragen en premies Inps, Inail, Enpals, Inpgi
 • kamerprijzen
 • belangen
 • Imu, Tares, Tari en Tasi
 • bijzondere kadastrale belastingen, interesten, boetes en bijkomende kosten voor de ambtshalve toewijzing van de vermoedelijke lijfrente
 • Tarsu/Tarief, Tosap/Cosap: voorbehouden aan gemeenten die een overeenkomst hebben gesloten met de belastingdienst. In het formulier F24 moet in het vakje “code van de eenheid/gemeente” de kadastrale code worden vermeld van de gemeente waar de gebouwen of de in gebruik zijnde ruimten zich bevinden.
 • Inpdap huurprijzen op basis van specifiek aan huurders verzonden berichten
 • bepaalde soorten inkomsten uit het gebruik van staatseigendommen en -activa op basis van specifiek aan de gebruikers doorgegeven mededelingen
 • vanaf 1 april 2016, de bedragen die verschuldigd zijn in verband met de indiening van de aangifte van nalatenschap (successierechten, hypotheek- en kadastraal recht, hypothecaire belastingen, zegelrecht, Invim en bijzondere belastingen, alsmede daarmee verband houdende accessoires, rente en boetes)
 • de vervangende belasting op de financiering.

Alle bedragen (inclusief rente en boetes) die verschuldigd zijn in geval van:

 • zelfevaluatie van verklaringen
 • berouw
 • geautomatiseerde en documentaire controle van de aangifte
 • aanslagbiljet (indien geen beroep wordt aangetekend)
 • kennisgeving van het opleggen van sancties
 • bemiddelende instanties van aanslagen en sancties (accertamento con adesione, gerechtelijke bemiddeling).