info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

IRAP, waar betaal je op? Hoeveel?

IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive (regionale belasting op productieve activiteiten), is altijd een onderwerp van discussie geweest onder praktijkmensen, vooral vanwege het toepassingsgebied ervan, dat nooit echt door de wetgever is gedefinieerd.

IRAP: wat het is

IRAP is de Regionale Belasting op Productieve Activiteiten en werd opgericht in 1997. Zoals te raden valt, gaat 90% van de inkomsten niet naar de staat, maar naar de regio’s waar de economische activiteiten die deze belasting moeten betalen, gevestigd zijn. Sinds 2008 worden deze inkomsten gebruikt voor de financiering van het Nationaal Gezondheidsfonds, dat door de regio’s wordt beheerd.
De belasting treft, zoals de naam al zegt, productieve activiteiten.

In detail praten we over:

  • bedrijven;
  • entiteiten;
  • freelancers (maar hun geval wordt later besproken).

Er zij op gewezen dat overheidsorganen en landbouwproducenten ook onder de IRAP vallen, zelfs indien zij geen commerciële activiteit uitoefenen.

IRAP-belastinggrondslag

De IRAP-belastinggrondslag verandert van jaar tot jaar, afhankelijk van wat er in regeringsmanoeuvres is vastgelegd, maar in principe wordt de omzet als referentiepunt genomen. De maatstaf van heffing varieert ook naar gelang van de sector waarin de belastingplichtige werkzaam is: handel, landbouw, openbaar bestuur, bankwezen.

Laten we voor het gemak de belastinggrondslag van een commerciële onderneming bekijken.

In dit geval wordt de IRAP berekend op het verschil tussen de waarde van de productie (vereenvoudigd kunnen we spreken van omzet) en de productiekosten, kortom de kosten die zijn gemaakt om die omzet te produceren.

Er zijn echter bepaalde kosten die niet kunnen worden afgetrokken om het belastbaar inkomen van de IRAP te verminderen, met name:

  • personeelskosten (lonen en salarissen);
  • rentelasten in verband met eventuele leasebetalingen.

De berekening van de IRAP is een zeer complexe oefening waarvoor een deskundige consultant en boekhoudsoftware nodig zijn. Het bovenstaande is dus een extreme vereenvoudiging, bedoeld om te illustreren welke waarden bij deze berekening een rol spelen.

Hettarief dat moet worden toegepast op de verkregen belastinggrondslag bedraagt voor 2017 3,90% (bij de vaststelling ervan was het tarief 4,25%). Elke regio kan het basispercentage van de IRAP variëren door het met maximaal één procentpunt te verhogen of te verlagen. De belasting moet worden betaald door middel van een F24-formulier met een van de voorgeschreven belastingcodes.

Bij de betaling van het saldo is de te gebruiken IRAP-belastingcode 3800, terwijl bij de betaling van de eerste of de tweede tranche respectievelijk de belastingcodes 3812 en 3813 moeten worden vermeld.

IRAP: wanneer moet het worden betaald?

IRAP, zoals
l’IRES,
moet worden betaald via het saldo- en voorschotmechanisme.
Bij het opstellen van de belastingaangifte wordt de gehele belasting voor het jaar waarvoor de aangifte wordt gedaan, vastgesteld. Van die waarde moeten dan de in het voorgaande jaar betaalde voorschotten worden afgetrokken.

Dit zijn de termijnen om in gedachten te houden:

  • op 16 juni van elk jaar worden het saldo van het voorgaande jaar en de eerste tranche van het lopende jaar betaald;
  • het tweede voorschot wordt dan op 30 november betaald.

Om een voorbeeld te geven: het IRAP-saldo voor 2016 en het eerste voorschot voor 2017 zijn op 16 juni 2017 betaald. Het tweede voorschot wordt uiterlijk op 30 november 2017 betaald.
Volgens de historische methode voor het bepalen van de voorschotten neemt men de belasting van het voorgaande jaar en betaalt men 40% van dat bedrag voor het eerste voorschot en 60% voor het tweede voorschot.

IRAP: laatste nieuws

IRAP behoort tot de belastingen die betrokken zijn bij de
rottamazione cartelle Equitalia


een operatie die de regering heeft gelanceerd door middel van het belastingdecreet in verband met de begrotingswet 2017 en bij de in de begrotingswet 2018 geplande bis rottamazione.

Zelfs voor de IRAP die in 2017 in het dossier terechtkwam, is het mogelijk om de situatie recht te zetten door boetes en rente te vermijden. Ter herinnering: er is nog tijd om een aanvraag in te dienen tot 15 mei 2018.