info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Elektronische brandstoffactuur: wat is nieuw?

De Raad van Ministers heeft de verlenging van de inwerkingtreding van de elektronische brandstoffactuur officieel goedgekeurd.

De Raad van Ministers van 27 juni 2018 in het Palazzo Chigi heeft uiteindelijk besloten tot uitstel van de maatregel. Het wachten is nu alleen nog op de bekendmaking van het wetsbesluit in het Publicatieblad, die voor 30 juni zou moeten plaatsvinden.

De verplichting tot het gebruik van de elektronische factuur voor tankstations, die eerder was vastgesteld voor 1 juli, wordt daarom uitgesteld tot 2019. Maar let op, tot 2019 is het nog mogelijk om de tankpas te gebruiken, maar er volgen nieuwe verplichtingen; den het kader van de aftrek van btw en de daarmee samenhangende kosten blijft de verplichting bestaan om traceerbare betaalmiddelen te gebruiken, zoals bepaald in de begrotingswet 2018.

Aan het eind van Raadszitting 7 is een persbericht uitgebracht met het nieuw goedgekeurde nieuws over de verlenging van de termijn voor de inwerkingtreding van de verplichtingen inzake elektronische facturering voor de verkoop van brandstoffen, dat wij onderaan de pagina bijvoegen.

Elektronische brandstoffactuur, wat het is en hoe het werkt

Afgelopen 30 april 2018 heeft de Belastingdienst de maatregel van de directeur van de Belastingdienst nr. 89757; het besluit van de directeur betreft de invoering van de elektronische factureringsplicht ook bij particulieren per 1 januari 2019.

Op 30 april is ook interpretatieve circulaire nr. 8; deze heeft betrekking op elektronische facturering en betalingswijzen voor brandstof, per 1 juli 2018. Wegens het gedeeltelijke uitstel van de maatregel, die alleen betrekking heeft op e-facturering, blijft de circulaire nog steeds geldig, maar alleen voor het gedeelte betreffende getraceerde betalingen.

In de begrotingswet 2018 is bepaald dat het gebruik van de elektronische b2b-factuur vanaf 1 januari 2019 verplicht zal zijn voor alle transacties betreffende de aankoop en verkoop van goederen en diensten tussen particulieren die op Italiaans grondgebied wonen.

Deze verplichting is vervroegd naar 1 juli 2018, uitsluitend voor facturen betreffende leveringen van benzine of diesel voor gebruik als motorbrandstof.


Lees ook:

e-bill en tracked payments verplicht voor brandstoffen
Opgespoorde betalingen vanaf 1 juli

Zoals in de inleiding is vermeld, blijft de verplichting voor degenen die de BTW en de benzine- en dieselkosten willen terugvorderen, bestaan om de betalingen op traceerbare wijze te verrichten. In circulaire 8/E van de belastingdienst van 30 april 2018 worden de betalingswijzen voor brandstofkosten vanaf 1 juli opgesomd en gespecificeerd.

Om de kosten en de bijbehorende BTW op brandstofkosten te kunnen aftrekken, kan voortaan alleen nog maar worden getankt met:

  • krediet- en debetkaarten en prepaidkaarten;
  • bank- en postcheques, bankwissels en promessen;
  • bank- en postoverschrijvingen.

Voor alle verdere details laten wij u circulaire 8/E van 30 april 2018 lezen, in afwachting van de inhoudelijke aanpassing door de Belastingdienst, waardoor de data van de verlenging van de inwerkingtreding van alle regels worden aangepast.

Bron:
https://www.lavoroediritti.com/fisco-tasse/fatturazione-elettronica-carburante-proroga#ixzz5MLrzVvuX