info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Outsourcing in de Ho.re.ca sector

Wat is uitbesteding

De term“outsourcing” is samengesteld uit de Engelse woorden out en source, die samen grofweg kunnen worden begrepen als “ontvangen van buitenaf”, wat precies is wat het is: een bedrijf besteedt afzonderlijke taken, afdelingen of bedrijfsprocessen uit aan derden en krijgt zo externe ondersteuning.

De diensten waarvoor uw bedrijf voorheen verantwoordelijk was, worden nu geleverd door een gespecialiseerde dienstverlener. Dit zijn vaak nevenfuncties: taken die moeten worden uitgevoerd opdat een onderneming haar hoofdactiviteit kan uitoefenen.

Definitie

De term “outsourcing” verwijst naar een strategie waarbij bedrijfsactiviteiten en -structuren worden uitbesteed aan externe dienstverleners. Dit kunnen afzonderlijke taken zijn, taken die verschillende gebieden bestrijken of zelfs volledige bedrijfsprocessen.

Wat zijn de redenen voor uitbesteding?

Naast besparingen zijn er nog andere redenen voor uitbesteding:


 • Meer efficiëntie
  bedrijven kunnen zich concentreren op hun kerncompetenties en dus efficiënter werken.

 • Optimaliseren van schaalbaarheid
  uitbesteding verhoogt de beschikbare arbeidscapaciteit. Dit betekent dat het mogelijk is een maximale productiecapaciteit te bereiken, waarbij de productie ook bij seizoensgebonden of ongewone schommelingen wordt gegarandeerd.

 • Sneller reageren
  Sneller reageren op veranderingen, omdat taken kunnen worden uitbesteed aan gespecialiseerde derden.

 • Verbetering van de kwaliteit
  Uitbesteding leidt vaak tot kwaliteitsverbetering. Meer geschoold personeel leidt over het algemeen tot een verhoging van de gemiddelde ontvangst van de klant.

 • Kostenbesparingen
  Externe bedrijven hebben een hoge mate van specialisatie in hun diensten. Hierdoor kunnen zij veel kostenefficiënter werken, waardoor hun diensten zeer kosteneffectief zijn.

 • Hiaten in kennis overwinnen
  Als er in een bedrijf nieuwe werkprocessen nodig zijn, ontbreekt het vaak aan knowhow of gekwalificeerd personeel bij de uitvoering. Uitbesteding is hier een alternatief voor het aannemen van nieuwe specialisten.
Voorbeelden van mogelijke uitbestedingsstrategieën in de Ho.re.ca.-sector

 • Klantenontvangst: de dienst van ontvangst van klanten, beheer van reserveringen en klantentevredenheid.
 • Kamer: De roomservice wordt uitgevoerd door bekwaam personeel, ad hoc getraind op het doorverkopen aan tafel en het verhogen van de gemiddelde bon.
 • Bartending: de ontwikkeling van een drankenlijst en de creatie van producten in overeenstemming met de behoeften van de klanten, gecombineerd met een opleiding in goede communicatie met hen om hun gasten te behouden.

Dit zijn slechts geselecteerde en typische voorbeelden van uitbesteding. In de praktijk kan een onderneming tegenwoordig bijna elke fase van haar activiteiten, of het nu gaat om productie of dienstverlening, uitbesteden aan een externe contractant.

De juiste werkwijze

Heeft u besloten dat outsourcing de juiste keuze is voor u en uw bedrijf, maar weet u niet hoe u te werk moet gaan? In principe is er niet één juiste methode om een project uit te besteden. De outsourcingstrategie varieert naarmate de bedrijven verschillen. De volgende methode kan echter als betrouwbaar worden beschouwd:


De huidige toestand analyseren
elke locatie heeft zijn eigen modus operandi, de outsourcingpartner moet ter zake kundig zijn en de werkelijke behoeften van de klant begrijpen om een zo optimaal mogelijk voorstel te kunnen doen om het doel te bereiken.


Een dienstverlener kiezen
de markt biedt over het algemeen verschillende oplossingen. De eigenaar van een locatie moet weten welke partner het meest competent is om de diensten uit te voeren en aan de verplichte vereisten voldoet om veilig te zijn (bv. toepassing van de juiste CCNL’s voor de activiteiten, enz.)

Een enquête onder de klanten van het partnerbedrijf kan zeker een goede manier zijn om de nodige feedback voor de evaluatie te verkrijgen.

Fouten die tot elke prijs moeten worden vermeden

Outsourcing is een belangrijk proces, en daarom kunnen bij de uitvoering ervan verschillende fouten worden gemaakt. Zelfs de beste planning sluit haperingen van verschillende aard niet uit. Hieronder presenteren wij enkele van de meest voorkomende fouten, zodat u ze kunt vermijden:


Verkeerde keuze van partner
Er zijn bedrijven die voor een klein bedrag aan diensten hemel en aarde beloven. Onnodig te zeggen dat, zoals in alle dingen, als je weinig betaalt, je het risico loopt weinig te krijgen of te maken te krijgen met bedrijven zonder scrupules, die de neiging hebben zich te verzekeren van zaken door een gewetenloos beleid. Een analyse van het leven, de actieve partnerschappen en de modus operandi van de partner is dus van cruciaal belang. ALTIJD.


Slechte contracten
Een outsourcingcontract moet de wederzijdse taken en verplichtingen vastleggen. Onopgeloste vragen leiden bij twijfel bijna altijd tot misverstanden.

Outsourcing in het buitenland: waar moet je op letten?

Wilt u een deel van uw werkprocessen uitbesteden aan een bedrijf of dienstverlener in het buitenland? Het is dus essentieel om rekening te houden met deze drie factoren:

SC Management voor de Ho.Re.Ca. sector.

SC Management is gespecialiseerd in de sector Ho.Re.Ca: dit betekent dat de medewerkers uit deze sector komen en vertrouwd zijn met de materie, de behoeften van ondernemers en de problemen in verband met dienstverlening.

Dit vormt een toegevoegde waarde in het beheer van de diensten van Partneractiviteiten, die in SC een gesprekspartner vinden die dezelfde taal spreekt als de ondernemer en die de concrete bijzonderheden van het optreden kent.

Voor meer informatie kunt u ons schrijven op
info@sc-management.it
of neem contact met ons op via 340 5249891, onze consultancy en diensten op maat zijn volledig gratis!