info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Wat is de DURC? Waarvoor dient het?

Het enige document van contributory regularity of DURC is het certificaat van contributory regularity
INPS
INPS, INAIL, Cassa edile, afgegeven door de voor het gebied bevoegde Cassa edile, noodzakelijk voor het begin van de werkzaamheden voor een opdracht in Italië.

De Italiaans ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid vastgesteld op 15 april 2005 de datum voor de landelijke start van de procedures voor de aanvraag en afgifte, in uniforme en telematische vorm, van de DURC, te gebruiken voor overheidsopdrachten en onderaannemingscontracten en particuliere werken, mits een bouwvergunning wordt verleend of
DIA
alsook voor deSOA-certificering.

Reeds in de overgangsfase bleek de controle op de regelmatigheid van de ondernemingen – door INAIL, INPS en bouwfondsen – problematisch te zijn en de activiteiten van de plaatselijke autoriteiten, met name in de sectorenbouw en openbare werken, sterk te bemoeilijken. Dit document is bedoeld om zwartwerk en onregelmatigheden met verzekeringen en premies tegen te gaan.

Sinds 1 januari 2009 is deverplichting om de DURC is uitgebreid tot alle ondernemingen die op contractbasis of in onderaanneming werken voor alle soorten werkzaamheden, zelfs buiten de bouwsector, maar met uitsluiting van de verplichting voor ambachtslieden die alleen werken zonder werknemers, ook al is de certificerende instantie verplicht de certificering af te geven in elk geval waarin dat vereist is, zelfs als dat niet nodig is.

Zoals bepaald in artikel 4 van het

Decreet-wet

n. 34/2014 (conv. bij L. nr. 78/2014), moet vanaf 1 juli 2015 eenieder die belangstelling heeft, met inbegrip van de onderneming zelf, uitsluitend langs telematische weg en in real time de regelmatigheid van zijn bijdragen verifiëren ten aanzien van INPS, INAIL en, voor ondernemingen die de contracten in de bouwsector moeten toepassen, ten aanzien van de bouwfondsen.

Het resultaat van de bevraging is geldig gedurende 120 dagen vanaf de datum van verkrijging en vervangt voor alle doeleinden het enig document van contributory regularity. Na registratie is de dienst toegankelijk via het INPS- of INAIL-portaal.